ЕТ "Пейч - Людмил Пейчев"

Семинар по хомеопатия

НачалоСеминари

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНА И СТОМАТОЛОГИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

ПОКАНА
Уважаеми студенти,
На 21 март 2012 от 17 часа в 5-та аудитория на Аудиторен комплекс - бул."В.Априлов"15-а ще се проведе лекция за студенти от МУ Пловдив.

на тема

Възможности за използване на хомеопатия при лечение на бронхиална астма" гост лектор Доц.Л.Пейчев.
Очакваме ви!

 

Председател на студентския съвет при ФФ Пловдив

Георги Вълчев